Kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave

Konsultativno saslušanje

Razmotreni amandmani i donijeta odluka o održavanju konsultativnog saslušanja

Podržan Rebalans budžeta Crne Gore za 2020. godinu i izmjene Odluke o zaduživanju

Podržan predlog zakona i razmotreno više izvještaja

Strana 1 od 22