srijeda, 15 mart 2017 15:52

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastao se sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova.

U delegaciji Nacionalne kancelarije revizije Kosova, pored generalnog revizora Besnika Osmanija bili su i predstavnici Nacionalne kancelarije: Imri Semetishti i Mirlinda Ahmeti.

Sastanku su, takođe, prisustvovali: Nikola Kovačević, član Senata Državne revizorske institucije i Marija Žugić, rukovodilac odeljenja za međunarodne odnose Državne revizorske institucije.

Tokom sastanka, razgovarano je o procedurama i rokovima razmatranja budžeta i završnog računa budžeta u parlamentima; preporukama i načinima praćenja sprovođenja preporuka vrhovnih revizorskih institucija; položaju revizorskih institucija u pogledu jačanja finansijske autonomije; mogućnostima za dalje jačanje saradnje parlamenata i revizorskih institucija, kao i odnosima između nadležnih radnih tijela parlamenata i revizorskih institucija. Konstatovano je da je potrebno kontinuirano jačati saradnju navedenih institucija u cilju daljeg unapređivanja nadzora i kontrole nad trošenjem javnih sredstava.