ponedjeljak, 02 mart 2020 13:37

Održana 106. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o putevima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.