petak, 21 februar 2020 15:55

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na konferenciji „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“

20 – 21. februar 2020. godine

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Boris Mugoša, učestvovao je na konferenciji na temu: „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koju je organizovala Državna revizorska institucija, uz podršku SIGMA-e, u periodu 20 - 21. februar 2020. godine, koja je održana u Budvi u Hotel Maestral.

Konferenciju su otvorili predsjednik Senata Državne revizorske institucije, Milan Dabović, dok su uvodna izlaganja imali potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović i direktor SIGMA programa, Gregor Virant.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović, istakao je značaj postojanja i rada Državne revizorske institucije i ukazao na aktivnosti koje su prethodile njenom uspostavljanju. Takođe, istakao je značaj eksterne revizije, kojom se teži uspostaviti efikasan sistem državne uprave, uz otklanjanje nepravilnosti u poslovanju budžetskih potrošačkih jedinica i ostalih subjekata. Kao važan segment rada ove institucije, potpredsjednik je naveo i odnos sa Skupštinom Crne Gore i njenim radnim tijelima.

Na otvaranju Konferencije pročitano je i pozdravno pismo predsjednika Skupštine Crne Gore, Ivana Brajovića, koji je naveo da uspješna saradnja Skupštine i Državne revizorske institucije može na najbolji način svjedočiti o ulozi tih institucija u osiguravanju dobrog upravljanja i promovisanja transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Takođe, ukazao je da je zajednički cilj ostvarivanje djelotvorne budžetske kontrole i promovisanje odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, u skladu sa Ustavom i zakonom definisanim nadležnostima.

Tokom dvodnevne Konferencije, učesnici su bili u prilici da razmijene iskustva u pogledu razmatranja revozorskih izvještaja na sjednicama radnih tijela i plenarnoj sjednici, mogućnostima unapređenja odnosa između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija, mjerama za efikasno sprovođenje i praćenje realizacije revizorskih preporuka itd.

Međunarodni eksperti u ovoj oblasti prezentovali su iskustva Švedske i Letonije, kao i ulogu Evropskog računskog suda i njemačke pokrajine Baden Virtemberg, u razmatranju navedenih izvještaja.

Predstavnik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, upoznao je učesnike Konferencije sa radom Odbora, u dijelu koji se odnosi na razmatranje izvještaja o reviziji završnog računa budžeta države, godišnjeg izvještaja Državne revizorske institucije i odredbama Protokola o saradnji između Skupštine i Državne revizorske institucije, potpisanog u maju 2018. godine, kojim su, u velikom dijelu na adekvatan način, formalizovane dobre prakse, koje su Odbor i Državne revizorske institucije razvili u dugogodišnjoj saradnji.

Na kraju Konferencije, predsjednik Senata Državne revizorske institucije, Milan Dabović, konstatovao je da je Konferencija omogućila učesnicima da se kroz razmjenu iskustava sagledaju izazovi, koji stoje pred vrhovnim revizorskim institucijama i parlamentima, kako bi se osnažio uticaj revizije, ali i uloga parlamenata u ovom procesu.

Konferencija je organizovana u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata: Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, Turske i Kosova, kao i međunarodni eksperti u ovoj oblasti.