četvrtak, 20 februar 2020 14:27

Predstavljanje Vodiča za održivu urbanu mobilnost i razmjena iskustava

Plava sala Skupštine Crne Gore, 24. februar 2020. godine

U Skupštini Crne Gore održaće se informativno predavanje na temu održive urbane mobilnosti, prilikom čega će biti predstavljen i Vodič za poslanike o održivoj urbanoj mobilnosti. Predavanje će se održati u Plavoj sali, u srijedu 24. februara, sa početkom u 14:30 časova.

Ovom prilikom, ekspert GIZ-a iz Slovenije, dr Aljaž Plevnik, kazaće nešto više o iskustvima u svojoj zemlji, koja se odnose na podršku nacionalnog nivoa sprovođenja planova održive urbane mobilnosti.

Vodič za poslanike na ovu temu, predstavlja kratak uvod u načela održive urbane mobilnosti, kroz prizmu izrade Plana održive urbane mobilnosti i namijenjen je poslanicima u Skupštini Crne Gore kako bi se oni bliže upoznali sa modelom održivog planiranja saobraćaja u gradskim područjima.

Predavanje je organizovano u saradnju sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, uz podršku GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbG - Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i njegovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE) i zajedno sa Školom političkih studija.