Print this page
utorak, 30 jul 2019 09:43

Održana 86. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu i Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Na danas održanoj 86. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu. Imajući u vidu da je predstavnik predlagača prihvatio amandman koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Filip Vuković, Odbor je konstatovao da isti postaju sastavni dio teksta Predloga zakona. Amandman koji su podnijeli poslanici Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković i Ranko Krivokapić nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je razmotrio i amandman poslanika Predraga Sekulića i Filipa Vukovića na Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu. Nakon što je predstavnik predlagača prihvatio amandman, Odbor je konstatovao da je isti postao sastavni dio teksta Predloga odluke.