petak, 26 jul 2019 13:21

Održana 85. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno devet amandmana

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, koji su podnijeli poslanici Filip Vuković i Marta Šćepanović. Imajući u vidu da je predstavnica predlagača zakona prihvatila navedeni amandman, Odbor je konstatovao da je isti postao sastavni dio teksta Predloga zakona.

Takođe, Odbor je razmotrio i osam amandmana na Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koje su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Ranko Krivokapić, Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović. Imajući u vidu da je predstavnica predlagača zakona prihvatila amandman zaveden pod brojem 33/19-2/8, Odbor je konstatovao da da je isti postao sastavni dio teksta Predloga zakona. Nakon izjašnjavanja, amandmani zavedeni pod brojevima: 33/19-2/4, 33/19-2/5, 33/19-2/6, 33/19-2/7, 33/19-2/9, 33/19-2/10 i 33/19-2/11 nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Polazeći od dinamike plenarnog zasijedanja, na Odboru je dogovoreno da se razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica odloži za neku od narednih sjednica Odbora.