srijeda, 17 jul 2019 13:40

Održana 82. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva izvještaja

Na danas održanoj 82. sjednici, Odbor je, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu.

Odbor je, u skladu sa članom 39 stav 4 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, razmotrio Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2018. godini i Izvještaj o stabilnosti cijena u 2018. godini, a koji se dostavljaju Skupštini radi informisanja.

Shodno članu 71 stav 6 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, Odbor se upoznao i sa Godišnjim finansijskim izvještajem Centralne banke Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2018. godinu.

Takođe, Odbor je, u skladu sa članom 11 stav 1 Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini sa prihvati Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu.