četvrtak, 20 jun 2019 12:49

Održana 79. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor razmotrio nekoliko izvještaja

Odbor je na današnjoj sjednici razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da prihvati finansijske izvještaje sa izvještajima o radu pet nezavisnih regulatornih tijela i to: Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu; Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu; Finansijski izvještaji sa Izvještajem o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu; Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu, kao i Finansijske iskaze i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu.