četvrtak, 28 mart 2019 15:20

Održana 71. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona

Na danas održanoj 71. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini. U skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine, a polazeći od sugestije predstavnika predlagača, Odbor je na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, odlučio da podnese dva amandmana, koji su postali sastavni dio teksta Predloga zakona.