četvrtak, 28 mart 2019 15:18

Održana 67. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o porezu na nepokretnosti, koji su podnijeli poslanici: Jovanka Laličić, Mihailo Anđušić, Boris Mugoša, Marta Šćepanović i Momčilo Martinović.