srijeda, 28 decembar 2016 21:46

Održana Četvrta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za  ekonomiju, finansije i budžet danas raspravljao o amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu

Na danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o amandmanima podnijetim na  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama (jedan amandman koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Predrag Sekulić).

Odbor je usvojio i amandmane na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu (jedan amandman koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Predrag Sekulić i jedan amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović).

Odbor je, takođe, polazeći od Predloga zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji su ranije podržani, odlučio da, u skladu sa inicijativom Ministarstva finansija, na Predlog zakona o budžetu Crne Gore podnese amandman u cilju obezbjeđivanja implementacije navedenih rješenja.