utorak, 12 februar 2019 15:57

Održana 64. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na 64. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Funkcionisanje Fonda za zaštitu depozita nakon uvođenja stečaja u Invest banci Montenegro“, kojem je prisustvovao direktor Fonda za zaštitu depozita.

Direktor Fonda za zaštitu depozita, u uvodnom obraćanju, između ostalog, podsjetio je da je Centralna banka Crne Gore, 7. decembra 2018. godine, donijela Rješenje o uvođenju privremene uprave u Invest banci Montenegro a.d. Podgorica, a 4. januara 2019. godine dostavila Fondu za zaštitu depozita Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad tom bankom, tako da je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti depozita  istog dana nastupio zaštićeni slučaj. Ukazao je da ukupni depoziti iznose 39.867.785,52 eura za 2.962 deponenta, obračunati garantovani depoziti iznose 22.333.240,38 eura za 2.922 deponenta, a ukupne obaveze deponenata prema banci u stečaju iznose 4.373.213,38 eura. U skladu sa navedenim informisao je članove Odbora o daljim koracima koje je Fond preduzeo i obavijestio Odbor da je zaključno sa 7. februarom 2019. godine, isplaćeno ukupno 12.136.840,50 eura, što čini 54,34% od ukupno obračunatog garantovanog depozita, odnosno ukupne obaveze Fonda da isplati garantovane depozite.

Tokom saslušanja članovi Odbora bili su u prilici da dobiju informacije o aktivnostima Fonda na isplati garantovanih depozita, koje se sprovode preko tri banke isplatioca, tretmanu deponenata, iznosu sredstava kojima Fond raspolaže, vremenskom okviru za podizanje garantovanih depozita, spremnosti Fonda da odgovori na obavezu isplate garantovanih depozita ukoliko bi se, eventualno, desio stečaj u Atlas banci, stanju u bankarskom sistemu sa aspekta nadležnosti Fonda, planu daljih aktivnosti  koje se odnose na izmjene Zakona o zaštiti depozita, vremenskom okviru za povećanje iznosa garantovanih depozita i dr.