četvrtak, 27 decembar 2018 14:50

Održana 61. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu. Navedenom odlukom, između ostalog, definisano je koji će se kreditni aranžmani zaključiti u toku 2019. godine, sa kojim finansijskim institucijama i u kojem iznosu, kao i za koje projekte.

Takođe, Odbor je razmotrio i Nacrt programa ekonomskih reformi  (PER) za Crnu Goru za period 2019-2021. godina. U Programu ekonomskih reformi za 2019. godinu ključni razvojni prioriteti Vlade su razrađeni u osam oblasti strukturnih reformi definisanih u smjernicama Evropske komisije za izradu PER-a za 2019-2021. godina, u okviru kojih je definisano 19 reformskih mjera. Takođe, u PER-u je predstavljen strateški razvojni cilj Crne Gore u narednom srednjoročnom periodu i pravci ekonomske politike za njegovo ostvarenje, kao i makroekonomske projekcije, fiskalni okvir i strukturne reforme 2019-2021. godina.   U radu sjednice povodom razmatranja navedenog akta, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, učestvovao je i predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore.