utorak, 04 decembar 2018 15:32

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa parlamentarnom delegacijom Republike Kosovo

Sastanak poslanika Skupštine Crne Gore i Parlamenta Kosova, održan je u sklopu projekta „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi”, u organizaciji Otvorenog regionalnog fonda za Jugoističnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF EE) njemačke organizacije za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u saradnji sa Školom političkih studija i pet političkih škola Savjeta Evropa iz regiona.

Tokom sastanka razgovarano je o temama koje su se odnosile na oblast energetike, iskorišćenost energetskih potencijala, dalju perspektivu razvoja ovog sektora u regionu Zapadnog Balkana, posebno imajući u vidu projekte kao što su energetska interkonekcija između Crne Gore i Italije, valorizacija termo i hidro potencijala, kao i alternativnih izvora energije.

Takođe, posebno je istaknut značaj aktivnosti parlamenata na promociji i doprinosu u sprovođenju mjera unapređenja energetske efikasnosti i u tom dijelu razmijenjena iskustva u pogledu sprovođenja mehanizama koji parlamentima stoje na raspolaganju u funkciji podizanja svijesti građana o značaju ovog pitanja, afirmaciji projekata koji se sprovode u ovoj oblasti, kao i mogućnostima unapređenja parlamentarnog nadzora nad ovim sektorom.

Cijeneći značaj daljeg razvoja sektora energetike i ukupne ekonomije regiona, ocijenjeno je da bilateralni sastanci predstavljaju dobar primjer razvoja saradnje i razmjene iskustava.

Sastanku su prisustvovali poslanici Parlamenta Kosova: Sala Berisha Shala, Mimoza Kusari Lila i Liburn Aliu, NJ.E. Skender Durmishi ambasador Republike Kosovo u  Crnoj Gori, kao i predstavnici službe Parlamenta Kosova, njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i političkih škola Savjeta Evrope u Crnoj Gori i Kosovu (ŠPL i PIPS).

Ispred Odbora za ekonomiju finansije i budžet prisustvovali su predsjednik Odbora, Predrag Sekulić i članovi Odbora Genci Nimanbegu, Filip Vuković, Nikola Rakočević i Boris Mugoša.