četvrtak, 08 novembar 2018 14:26

Održana 55. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i u izmijenjenoj formulaciji, podržao amandman na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković, te konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Predloga odluke.

U okviru tekućih pitanja, Odbor nije podržao inicijativu poslanika Raška Konjevića za održavanje kontrolnog saslušanja ministra finansija i direktora poreske uprave na temu: „Primjena Zakona o reprogramu poreskih potraživanja“. Cijeneći značaj navedene teme, kao i predstojeće obaveze Odbora, ukazano je da kontrolno saslušanje treba planirati za period prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja Skupštine u 2019. godini.