srijeda, 31 oktobar 2018 16:44

Održana 54. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano kontrolno saslušanje ministra saobraćaja i pomorstva

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao je kontrolno saslušanje Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva na temu: ,,Razvojna politika Aerodroma Crne Gore u svijetlu predloženog koncesionog akta.“

Tokom saslušanja članovi Odbora razmotrili su dokumenta koje je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dostavilo za potrebe saslušanja a odnose se na: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o koncesionom aktu Aerodromi Crne Gore; Nacrt novog ugovora o koncesiji i Koncesioni akt – Aerodromi Crne Gore Projekat koncesije.

Pored brojnih pitanja i dobijenih odgovora, na Odboru je, između ostalog, konstatovano da Ministarstvo, odnosno, Vlada Crne Gore treba da posvete posebnu pažnju razvoju vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori, kroz unapređenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta. Ukazano je da, imajući u vidu da aerodromi predstavljaju vezu sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim tržištima, investicije u aerodrome, pored povećanja povezanosti, snažno mogu doprinijeti povećanju ekonomskog rasta, kroz podsticanje turizma i ostalih privrednih grana.

Takođe, ukazano je i da je potrebno posebnu pažnju posvetiti definisanju dinamike realizacije investicija, zaštiti prava radnika, kao i sagledati sugestije koje su članovi Odbora dali tokom saslušanja.