petak, 27 jul 2018 15:19

Održana 50. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskoj djelatnosti, koje su podnijeli poslanici Branko Čavor i Predrag Sekulić. Nakon što je predstavnik predlagača prihvatio navedene amandmane Odbor je konstatovao da su isti postali sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je takođe u skladu sa članom 50 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore odlučio da predloži Skupštini da za članove savjeta Centralne banke Crne Gore izabere Milorada Jovovića, Ruždiju Tuzovića, Nikolu Milovića i Zoricu Kalezić.