Print this page
četvrtak, 08 mart 2018 14:05

Održana 40. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je  i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, kojim su, između ostalog, izvorni prihodi povećani za 57 mil. €, dok su ukupni planirani izdaci budžeta, u odnosu na plan, povećani za 82 mil. €, i , shodno tome, deficit budžeta u odnosu na deficit planiran Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, povećan za 25 mil. € i iznosi 139,14 mil. €, odnosno, 3,16% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Konstatovano je i da su u odnosu na Zakon o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, izdaci Tekućeg budžeta uvećani za 81 mil. €, izdaci Kapitalnog budžeta uvećani za 1 mil. €, dok su izdaci državnih fondova i transakcija finansiranja ostali nepromijenjeni.

Takođe, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu i Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, koji je podnijela grupa šest poslanika.

Odbor će se o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Petar Ivanović, izjasniti u nastavku sjednice, koji će biti sazvan naknadno.

Galerija fotografija