nedjelja, 25 februar 2018 22:02

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na konferenciji „Moć novca: Budžetska ovlašćenja i procedure u Evropskom parlamentu“

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić, učestvovaće na međuparlamentarnoj konferenciji „Moć novca: Budžetska ovlašćenja i procedure u Evropskom parlamentu“, koja će se održati 26. februara 2018. godine u Skoplju, Makedonija.

Konferenciju organizuje Evropski parlament u saradnji sa Skupštinom Republike Makedonije.

Program Konferencije će obuhvatiti teme koje se odnose na višegodišnji finansijski okvir, ulogu Evropskog parlamenta u procesu donošenja budžeta Evropske unije, nadzor nad implementacijom budžeta, kao i na ulogu specijalizovanih budžetskih kancelarija u nacionalnim parlamentima.