četvrtak, 28 decembar 2017 15:10

Održana 36. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena dva amandmana

Na danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio dva amandmana koja su podnijeta na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima. Polazeći od stava predstavnika predlagača zakona da prihvata podnijete amandmane, od kojih amandman grupe poslanika u izmijenjenoj formulaciji, Odbor je, konstatovao da je amandman koji su podnijeli poslanici: Daliborka Pejović, Ana Nikolić, Predrag Sekulić i Miloš Nikolić, postao sastavni dio teksta Predloga zakona, kao i konstatovao da je amandman koji su podnijeli poslanici Mićo Orlandić i Miodrag Radunović, takođe, postao sastavni dio teksta Predloga zakona.