utorak, 26 decembar 2017 14:13

Održana 35. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnijela grupa (devet) poslanika, sa predlogom da se isti donese po skraćenom postupku.

Polazeći od inicijative predstavnika predlagača, Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji još jedan zaključak na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu.