četvrtak, 21 decembar 2017 17:26

Održana 34. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je 18 amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu. Odbor je konstatovao da je sedam amandmana postalo sastavni dio teksta Predloga zakona, kao i da su dva amandmana u izmijenjenoj formulaciji takođe, postala sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je, odlučio da predloži Skupštini da odbije jedan amandman, dok je povučeno pet amandmana od strane predstavnika predlagača istih.

Imajući u vidu da je Odbor konstatovao da se ne mogu podnositi amandmani na tabelarni - tekstualni dio obrazloženja kapitalnog budžeta, povučena su dva amandmana. Polazeći od navedenog, kao i rasprave članova Odbora povodom razmatranja Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji deset zaključaka.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima i Predlog odluke o prihvatanju Aneksa II ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta zaključenog između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o. Podgorica i Equest Capital Limited Jersey, UK.