četvrtak, 21 decembar 2017 08:59

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovao je na Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Filip Vuković, koji je i predstavnik Skupštine Crne Gore u Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice, učestvovao je na sastanku Parlamentarnog plenuma, koji je održan 19. decembra 2017. godine u Beču, Austrija.

Sastanak je, u ime predsjedništva nad Energetskom zajednicom, otvorila poslanica Sala Berisha-Shala, predsjednica Odbora za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj u Parlamentu Kosova. Takođe, članovima Parlamntarnog plenuma obratili su se i Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice i Claude Turmes, član Odbora za industriju, istraživanje i energiju Evropskog parlamenta.

Parlamentarni plenum usvojio je prvi izvještaj pod nazivom „Sigurnost snabdijevanja energijom u regionu Energetske zajednice“, a koji su sačinili Lev Pidlisetskii, član Parlamenta Ukrajine i Claude Turmes, član Evropskog parlamenta. Na sastanku je ocijenjeno da je za uspješno obezbjeđivanje sigurnosti snabdijevanja energijom neophodna efikasna prekogranična saradnja između ugovornih strana Energetske zajednice, i država članica EU, kao i potpuna usklađenost sa pravnom tekovinom EU. Plenum je izrazio zabrinutost u pogledu zastarjelog zakonodavstva o sigurnosti snabdijevanja gasom i električnom energijom koje se trenutno primjenjuje u Energetskoj zajednici.

Poslanici su istakli da aktivnosti u oblasti obnovljivih izvora energije, primjene mjera energetske efikasnosti i štednje, kao i upravljanje tražnjom, igraju značajnu ulogu u povećanju sigurnosti i održivosti snabdijevanja energijom. Istaknuto je da je cilj Plenuma da Energetska zajednica bude bolje pripremljena za implementaciju pravne tekovine EU na način da se kroz dijalog između poslanika nacionalnih parlamenta ugovornih strana Energetske zajednice i poslanika Evropskog parlamenta otvori diskusija o zajedničkim izazovima u oblasti energetike, ali i šire.

Na sastanku je usvojen Poslovnik o radu Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i saopšteno da će predsjedništvo nad Energetskom zajednicom u 2018. godini preuzeti Makedonija, te da se tokom naredne godine planira održati sastanak Plenuma u Briselu i u Skoplju.

Poslanik Filip Vuković prisustvovao je Prvom parlamentarnom forum Jugoistočne Evrope (JE) o energetskoj efikasnosti i klimatskim uslovima, koji se održao nakon sastanka Parlamentarnog plenuma, 20. decembra 2017. godine. Forum predstavlja početak realizacije nove faze projekta „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u JE“ i organizovan je od strane Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Otvorenog regionalnog fonda za JE – Energetska efikasnost, a u saradnji sa Sekretarijatom za Energetsku zajednicu.

Na Forumu su, pored članova Parlamentarnog plenuma, učestvovali i predstavnici ministarstava nadležnih za oblast energetike iz zemalja ugovornih strana Energetske zajednice, kao i predstavnici civilnog društva. Učesnici su se upoznali, između ostalog, i sa posljedicama preuzetih obaveza iz Pariskog sporazuma, Mapom energetskog puta EU do 2050. godine, sa energetskom efikasnosti u četvrtoj industrijskoj revoluciji, tehnološkim rješenjima sa fokusom na „smart“ razvoj urbanog područja, lokalnim resursima za održivi razvoj i dr.

Ocjenjeno je da je potrebno da ugovorne strane Energetske zajednice posvete veću pažnju energetskoj efikasnosti i klimatskim promjenama u kontekstu vizije EU do 2050. godine. Ukazano je na postojanje političke volje da nacionalni parlamenti i resorna ministarstva sarađuju zajedno u cilju sagledavanja potencijalnih izazova i mogućih rješenja u implementaciji politika u navdenim oblastima, na potreba za edukacijom kadrovskih kapaciteta, kao i na neophodnost da se dostavi poruka društvu o značaju ovih tema i time utiče na podizanje svijesti građana.