ponedjeljak, 18 decembar 2017 15:40

Održana 33. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona

 

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu. Na Odboru je, između ostalog, konstatovano da su predloženim izmjenama izvorni prihodi povećani za 20,4 mil. €, dok su ukupni planirani izdaci budžeta, u odnosu na plan, umanjeni za 41,35 mil. €, te da je planirani nivo deficita budžeta umanjen za 61,76 mil. € i iznosi 172 mil. €, odnosno 4,09 % BDP-a.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji su podnijele poslanice Jovanka Laličić i Marta Šćepanović, sa amandmanom Odbora koji je postao sastavni dio teksta Predloga zakona.