ponedjeljak, 16 oktobar 2017 15:10

Održana 27. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan predlog zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet odlučio je da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji: Predlog zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-grantnim poslovima. Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da prihvati amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koji je podnio poslanik Mićo Orladnić;  amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji su podnijeli poslanici, Filip Vuković i Predrag Sekulić; i amandman na Predlog zakona o drumskom saobraćaju, koji su podnijeli poslanici Petar Smolović i Jovanka Laličić, u izmijenjenoj formulaciji.

Odbor je takođe, na Predlog zakona o izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, podnio amandman koji je postao sastavni dio teksta Predloga zakona, kao i dva amandmana na Predlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju u skladu sa prihvaćenim amandmanom poslanika Smolovića i Laličić.