srijeda, 20 septembar 2017 15:11

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na konferenciji „Saobraćajno povezivanje Evrope“

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i član Odbora, Genci Nimanbegu, učestvovaće na međuparlamentarnoj konferenciji „Saobraćajno povezivanje Evrope“, koja će se održati 21. i 22. septembra 2017. godine u Talinu, Estonija.

Konferencija se organizuje za predsjedavajuće odborima za ekonomska pitanja u okviru parlamentarne dimenzije estonskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

Program Konferencije će obuhvatiti teme koje se odnose na saobraćajnu politiku Evropske unije, sa posebnim fokusom na održivost saobraćaja i inovacije.