Na 63. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u bankarskom sektoru Crne Gore“, kojem su prisustvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore.

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Podržan Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Utvrđena tri predloga odluka

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

Strana 1 od 14