Na danas održanom sastanku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet predstavljeni su rezultati projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“, koji je realizovan uz finansijsku podršku i saradnju sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i ambasadom Velike Britanje u Podgorici.

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Podržana dva predloga zakona

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se u srijedu, 7. februara 2018. godine, sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice, Janezom Kopačem.

Podržano pet predlog zakona i razmotren Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina

Strana 1 od 10