Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Na danas održanom sastanku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet predstavljeni su rezultati projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“, koji je realizovan uz finansijsku podršku i saradnju sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i ambasadom Velike Britanje u Podgorici.

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Strana 1 od 10