Odbor realizovao konsultativno saslušanje na temu -  Kontrola granica i dijeljenje informacija u kontekstu sprečavanja i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma sa posebnim osvrtom na: sistem napredne informacije o putnicima, evidenciju imena putnika i prikupljanje biometrijskih podataka

Odbor podržao Predlog strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore   

Odbor predložio Skupštini da Vladi Crne Gore uputi mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Veselin Veljović

Regionalna konferencija „Svi za jednog jedan za sve“, u organizaciji Alfa centra,  bila je posvećena pitanjima članstva zemalja Zapadnog Balkana u NATO savezu.

Odbor prihvatio Konačan izvještaj Državne revizorske institucije

Odbor razmotrio  amandmane na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine

Odbor sproveo konsultativno saslušanje vojno-diplomatskih predstavnika Crne Gore prije stupanja na funkciju

Odbor održao kontrolno saslušanje povodom aktuelne bezbjednosne situacije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na ranjavanje novinarke ND Vijesti Olivere Lakić

Strana 2 od 9