Sastanak će biti održan u Plavoj sali, sa početkom u 12 časova

Odbor usvojio Izvještaj o radu za 2016. godinu

Odbor sproveo konsultativno saslušanje vojno-diplomatskih predstavnika Crne Gore

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Razmotrena dva predloga zakona

Strana 6 od 6