Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

Skup održan u Ambasadi Republike Slovačke u Londonu, 11. i 12. jula 2019. godine

Odbor razmotrio Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu za 2018. godinu

Predsjednik Odbora Obrad Mišo Stanišić posjetio više institucija u sektoru odbrane i bezbjednosti

Tokom prvog dana posjete održan niz sastanaka

Bukurešt, 24. i 25. jun 2019. godine

U radu sastanka učestvovali predsjednik i članovi Odbora - Obrad Mišo Stanišić, Marta Šćepanović, Luiđ Ljubo Škrelja, Miodrag Vuković i Branko Čavor

Skupštine Crne Gore, Plenarna sala, 10.00 sati

Strana 3 od 13