Na sjednici sprovedena dva konsultativna saslušanja

Zahvalnost pripadnicima sektora bezbjednosti, podrška unapređenju standarda

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2019. godinu, Plan parlamentarnog nadzora za 2020. godinu i donijeta Odluka o kontrolnom saslušanju

Sprovedeno kontrolno saslušanje

Članovi odbora donijeli Odluku o kontrolnom saslušanju

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Razmotrena dva predloga zakona

utorak, 19 novembar 2019 16:18

Održan sastanak Čavor - Zeković

Razgovarano o radu nadzornih mehanizama nad aktivnostima policije u protekloj godini

U posjeti učestvovali predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Branko Čavor i članovi Mihailo Anđušić, Boris Mugoša i Ranko Krivokapić

Strana 1 od 13