četvrtak, 18 maj 2017 14:09

Završen Seminar o OEBS Kodeksu ponašanja o političko-vojnim aspektima bezbjednosti

U radu Seminara učestvovali su predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić i članovi Odbora Luiđ Ljubo Škrelja i Marta Šćepanović

Treći dan Seminara obilježile su sesije na temu: „Rodni aspekti i ljudska prava pripadnika oružanih i bezbjednosnih snaga“ i „Reformisanje oružanih i bezbjednosnih snaga kako bi se ispunile obaveze iz Kodeksa: nacionalni primjeri“. Potom je uslijedila posjeta Centru za obuku u Golubovcima gdje su učesnici Seminara imali priliku da prisustvuju pokaznoj vježbi.

Četvrtog, završnog dana Seminara, bilo je riječi o borbi protiv terorizma i kako odgovoriti sadašnjim izazovima ostajući posvećen normama Kodeksa o ponašanju o političko-vojnim aspektima bezbjednosti.

Ovom prilikom, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić upoznao je učesnike skupa da je u Skupštini Crne Gore 2015. godine usvojena dopuna Krivičnog zakona koja se odnosi na sankcionisanje krivičnih djela odlaska na strana ratišta, kao neophodnost za suprotstavljanje toj pojavi, u smislu sankcionisanja onih koji odlaze i onih koji im u tome daju logistiku. Istakavši dobru regionalnu i saradnju sa partnerskim službama kada je ova problematika u pitanju, Stanišić je naglasio da je najveći problem zapravo resocijalizacija povratnika, iz razloga što je praksa pokazala da se nakon učestvovanja u stranim oružanim formacijama lica vraćaju u matičnu državu i postaju nosioci propagandnog djelovanja i podsticanja drugih lica na učešće u ratnim ili oružanim sukobima u drugim državama.

Na kraju, predstavnici Crne Gore, Rumunije i Bosne i Hercegovine održali su prezentacije o nacionalnim primjerima implementacije Kodeksa.

OEBS Kodeks ponašanja o političko-vojnim aspektima bezbjednosti, usvojen 1994. godine, predstavlja ključni dokument za upravljanje sektorom bezbjednosti i za ulogu oružanih i bezbjednosnih snaga u demokratskim društvima. On sadrži ključne principe i obaveze za 57 zemalja učesnica OEBS-a u vezi sa bezbjednosnim odnosima između država, ali i kontrolom svih oružanih i bezbjednosnih snaga u državi. Naime, države moraju osigurati da će njihove oružane snage ostati politički neutralne i da će se poštovati ljudska prava.

Visoki oficiri iz oružanih snaga, visoki zvaničnici iz Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici nacionalnih parlamenata, kao i akademske zajednice i civilnog društva, OEBS Parlamentarne skupštine i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koriste ovu regionalnu platformu kako bi razgovarali o nastavku relevantnosti Kodeksa, razmijenili iskustva i najbolje prakse u primjeni svojih principa i obaveza u današnjem bezbjednosnom smislu.

Ovaj regionalni Seminar je održan u skladu sa odlukom OEBS Foruma za bezbjednosnu saradnju (FSC) koji zahtijeva od Sekretarijata OEBS-a da organizuje bar jedan specijalizovan seminar ili radionicu na godišnjem nivou u cilju da olakša bolju implementaciju, promoviše svijest o značaju Kodeksa i podrži širenje dometa Kodeksa ponašanja.