petak, 21 april 2017 12:44

Održana Šesta sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotrena tri izvještaja

Odbor za bezbjednost i odbranu je na Šestoj sjednici, u prisustvu ministra odbrane i načenika Generalštaba Vojske Crne Gore, razmotrio Izvještaj o radu Ministarstva odbrane u 2016. godini i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2016. godinu.

Nakon sprovedene objedinjene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati predmetne izvještaje sa sljedećim zaključcima:

  1. Odbor pozdravlja izradu prvog Dugoročnog plana razvoja odbrane za period 2016-2025. godine u skladu sa NATO odbrambenim planiranjem;
  2. Odbor konstatuje da je Vojska Crne Gore u izvještajnom periodu dostigla visok stepen operativnih sposobnosti i interoperabilnosti, cijeneći da su proces pristupanja NATO-u i deklarisanje snaga za buduće angažovanje u međunarodnim operacijama odraz značajnog truda koji je Vojska uložila tokom 2016. godine. S tim u vezi, iskazujemo punu podršku ostvarenim rezultatima i napretku sistema odbrane koji predstavljaju dobru osnovu za završetak reformi i dostizanje standarda kako bi se preuzele obaveze vezane za punopravno članstvo u NATO;
  3. Odbor iskazuje punu podršku aktivnostima koje se sprovode na izanalaženju rješenja za lokaciju adekvatnog poligona radi izvođenja gađanja artiljerijskim sistemima i većim kalibrima pješadijskog naoružanja, kako bi se prevazišao višegodišnji problem;
  4. Odbor podržava nastavak aktivnosti u cilju nabavke helikoptera za potrebe Vojske Crne Gore kao i nabavku savremenog radara za nadzor vazdušnog prostora.

Na Šestoj sjednici razmotren je i Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2016. godini. Na bazi dostavljenog dokumenta i sprovedene sveobuhvatne rasprave, predmetni Izvještaj je jednoglasno prihvaćen sa sljedećim zaključcima:

  1. Učešće pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima značajno doprinosi evroatlantskim integacijama Crne Gore i njenom međunarodnom ugledu;
  2. Odbor konstatuje da je učešće pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, tokom 2016. godine, realizovano u skladu sa planovima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. Uspjehu na ovom planu doprinio je realan finansijski okvir;
  3. Odbor cijeni da crnogorski vojnici učešćem u međunarodnim misijama daju značajan doprinos međunarodnom miru i predstavljaju ravnopravnog partnera na globalnom nivou. Posebno treba istaći zajedničko učešće pripadnika Vojske Crne Gore sa oružanim snagama zemalja regiona u misijama „Resolute Support“ i „ATALANTA“ što značajno doprinosi regionalnoj stabilnosti i unaprjeđenju bilateralne saradnje u regionu.