četvrtak, 23 april 2020 11:31

Održana 53. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na sjednici sprovedena dva konsultativna saslušanja

Odbor za bezbjednost i odbranu održao je danas 53. sjednicu na kojoj su sprovedena dva konsultativna saslušanja vojno-diplomatskih predstavnika Crne Gore prije stupanja na funkciju.

Saglasno iznijetom, Odbor je sproveo konsultativno saslušanje admirala Dragana Samardžića koji je, saglasno Odluci Savjeta za odbranu i bezbjednost, imenovan na dužnost vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO-u i EU (MILREP), sa mjestom službovanja u Briselu, Kraljevini Belgiji. Nakon predstavljanja ključnih smjernica predstojećeg mandata, utemeljenih na daljem jačanju uloge Crne Gore kao ravnopravnog, kredibilnog i aktivnog učesnika u izgradnji mira i stabilnosti u skladu sa misijom i programima Alijanse i Evropske unije, te diskusije s tim u vezi, Odbor je podržao planirane aktivnosti u radu admirala Samardžića, cijeneći da će iste doprinijeti daljoj afirmaciji Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, kao i ukupne pozicije naše države na međunarodnom planu.

Odbor je, takođe, iskazao podršku imenovanju kapetana fregate Vučića Boškovića na dužnost vojno-diplomatskog predstavnika u Republici Austriji - Beču, ujedno i vojnog savjetnika u Stalnoj misiji Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču na rezidentnoj osnovi i izaslanika odbrane u Republici Slovačkoj, Republici Češkoj i Republici Mađarskoj na nerezidentnoj osnovi, ukazavši na važnost kontinuiranog unapređivanja međunarodne vojne saradnje i promovisanja prioriteta naše države na bilateralnoj i multilateralnoj ravni. Pored navedenog, posebno je istaknut značaj nastavka sprovođenja aktivnosti na planu zajedničkog djelovanja i sprovođenja programa i inicijativa u okviru Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, kao i Ujedinjenih nacija.

 

Kadrovi:

YouTube            
Cloud