ponedjeljak, 09 mart 2020 12:33

Održana 52. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2019. godinu, Plan parlamentarnog nadzora za 2020. godinu i donijeta Odluka o kontrolnom saslušanju


Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu na današnjoj, 52.sjednici usvojili su Izvještaj o radu Odbora za 2019.godinu kao i Plan parlamentarnog nadzora za 2020. godinu.

Članovi Odbora su nakon sumiranja aktivnosti realizovanih u prethodnoj godini, konstatovali da će i u predstojećem periodu sa punom pažnjom i posvećenošću kontinuirano raditi na sprovođenju parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti, i na kvalitetan i efikasan način doprinijeti stvaranju uslova za što bolje funkcionisanje ovog sektora.

Takođe, Odbor je donio Odluku o kontrolnom saslušanju predstavnika MUP-a, Uprave policije, Tužilaštva i Agencije za nacionalnu bezbjednost, na temu: "Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori, u svijetlu najnovijih događaja, djelovanja i obračuna organizovanih kriminalnih grupa". Predsjednik Odbora će nakon pribavljenih informacija od nadležnih državnih organa utvrditi termin održavanja kontrolnog saslušanja.