ponedjeljak, 30 decembar 2019 15:30

Održana 51. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Sprovedeno kontrolno saslušanje

Na danas održanoj 51. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, u okviru tačke dnevnog reda, sprovedeno je kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, ministra odbrane i generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane, na temu: „Konkretni oblici hibridnog rata protiv Crne Gore proteklih godina, njegovi nosioci, kao i osposobljenost nadležnih državnih organa u borbi protiv hibridnog rata i mjere i konkretne radnje koje su preduzete u svakom od evidentiranih slučajeva“.

Saglasno iznijetom, Odbor je detaljno upoznat sa aktuelnom bezbjednosnom situacijom, faktorima i trendovima u odnosu na predmetnu oblast, sa posebnim fokusom na postupanje nadležnih institucija i njihovu osposobljenost u kontekstu borbe protiv hibridnih prijetnji.

Nakon sprovedene sveobuhvatne rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio sljedeće zaključke:

  1. Odbor konstatuje da nadležne državne institucije dosljedno i kontinuirano preduzimaju mjere i radnje na prevenciji i zaštiti od potencijalnih hibridnih prijetnji koje predstavljaju koordinisane i sinhronizovane akcije različitim sredstvima protiv demokratskih država i njihovih institucija.
  1. Odbor ukazuje na značaj izrade strateških i zakonskih dokumenata u oblasti prepoznavanja i djelovanja protiv hibridnih prijetnji.
  1. Odbor ukazuje na značaj pravovremene razmjene podataka, praksi, znanja i iskustava, kao i zajedničkog rada organa i institucija u sektoru odbrane i bezbjednosti sa drugim segmentima društva i međunarodnim akterima na planu daljeg snaženja otpornosti i civilne spremnosti na nacionalnom nivou.
  1. Odbor ističe važnost nastavka aktivnosti na jačanju odbrambenih mehanizama u sektoru odbrane i bezbjednosti, sa fokusom na materijalne i kadrovske kapacitete, a u skladu sa standardima koji se primjenjuju u okviru kolektivnog sistema bezbjednosti.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je povodom dešavanja u vezi sa  usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti, konstatovao odgovorno i profesionalno postupanje pripadnika Uprave policije i MUP-a, koji su iskazali visok stepen profesionalizma i tolerancije. Odbor je  pozvao sve državne organe i institucije  da odgovorno, savjesno i odlučno rade na očuvanju interesa Crne Gore,  mira,  bezbjednosti i imovine svih njenih građana, dajući  punu podršku za njihove profesionalne i radne aktivnosti.

Odbor je iskazao nezadovoljstvo i osudio napade na pripadnike Uprave policije, koji u otežanim uslovima  obavljaju zahtjevne radne dužnosti.  Odbor će, kao i do sada, pružati punu podršku u iznalaženju rješenja za obezbjeđivanje njihovog boljeg profesionalnog i životnog standarda.

S tim u vezi,  Odbor poziva na smirivanje tenzija u cilju očuvanja mira, bezbjednosti i imovine svih građana Crne Gore. To je za dobro prosperiteta države, njenih građana, suživota, jačanja građanskog društva i multietničkog sklada,  što su i osnovne vrijednosti i dostignuća države Crne Gore.