petak, 13 decembar 2019 13:40

Održana 49. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici je, u prisustvu predlagača, razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka. Tokom rasprave, članovi Odbora su posebnu pažnju posvetili predloženim izmjenama Zakona koje predviđaju: preuzimanje dijela nadležnosti sa Agencije za nacionalnu bezbjednost na Ministarstvo odbrane u dijelu sprovođenja bezbjednosne provjere za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za zaposlene u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, usaglašavanje pojedinih odredbi sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kao i korekcije pojedinih odredbi Zakona radi preciznijeg tumačenja i primjene.

Na bazi iznijetog, Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka.

Članovi Odbora razmotrili su danas i zahtjev za održavanje sjednice Odbora u skladu sa članom 12 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, koji nije dobio potrebnu većinu.

U nastavku rada, članovi Odbora su donijeli odluku o zakazivanju sjednice za utorak 17. decembar tekuće godine na kojoj će biti razmatrano donošenje odluke o kontrolnom saslušanju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, ministra odbrane i generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane, na temu: “Konkretni oblici hibridnog rata protiv Crne Gore proteklih godina, njegovi nosioci, kao i osposobljenost nadležnih državnih organa u borbi protiv hibridnog rata i mjere i konkretne radnje koje su preduzete u svakom od evidentiranih slučajeva”.