petak, 26 jul 2019 11:50

Odbor za bezbjednost i odbranu održao 45. sjednicu

Odbor razmatrao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odbrani

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici razmotrio je amandmane (3) koje su na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odbrani podnijeli poslanici Kluba Socijaldemokratske partije.

U pogledu amandmana (3) Odbor je, nakon uvodnog obrazloženja podnosioca amandmana i iskazanog stava predstavnika predlagača zakona da ne prihvata navedene amandmane, većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da iste odbije.