Print this page
petak, 19 jul 2019 11:50

Održana 44. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

Odbor za bezbjednost i odbranu danas je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani.

Tokom rasprave, članovi Odbora su posebnu pažnju posvetili predloženim izmjenama Zakona koje predviđaju: usaglašavanje važećeg Zakona sa strategijskim dokumentima u oblasti bezbjednosti i odbrane; preciziranje nadležnosti Vlade Crne Gore, Savjeta za odbranu i bezbjednost i Ministarstva odbrane; razradu poslova obavještajno bezbjednosnog Direktorata; propisivanje upravljanja vojnim vazdušnim saobraćajem i nadležnosti za donošenje odluke o upotrebi sile u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih, odnosno vojnih vazduhoplova, kao i propisivanje poslova kodifikacije i obezbjeđenja kvaliteta u oblasti odbrane.

Ovom prilikom Odbor je apostrofirao da, u dijelu odredbi koje se odnose na prava i dužnosti nosilaca priprema za odbranu, Predlog zakona definiše da se vojna obaveza građana Crne Gore sprovodi ne samo u uslovima ratnog ili vanrednog stanja već i u miru, što nije bio slučaj u tekstu važećeg Zakona.

Članovi Odbora su konstatovali da donošenje navedenog propisa, između ostalog, ima za cilj dodatno preciziranje nadležnosti Predsjednika Crne Gore, imajuću u vidu da je predloženim odredbama utvrđeno da Skupština Crne Gore odlučuje o upućivanju zahtjeva Sjevernoatlantskom savezu za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora, kao i da ovom odlukom Skupština odlučuje i o ulasku pripadnika vojski država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pružanja pomoći u odbrani.

Na bazi iznijetog, Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani.

Galerija fotografija