petak, 12 jul 2019 15:37

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovao na ekspertskoj konferenciji u Londonu

Skup održan u Ambasadi Republike Slovačke u Londonu, 11. i 12. jula 2019. godine

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovao je na regionalnoj ekspertskoj konferenciji o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti, koja se u organizaciji OEBS-a održala u Londonu.

Dvodnevna konferencija obuhvatila je četiri panel diskusije u okviru kojih su predstavnici bezbjednosnih institucija imali priliku da se detaljnije upoznaju o značaju reforme i upravljanja ovim sektorom u složenom i dinamičnom bezbjednosnom okruženju, kao i sa izgradnjom otpornosti kroz inkluzivne i kolaborativne politike.

Posebna pažnja bila je posvećena temi rukovođenja kroz dobro i demokratsko upravljanje bezbjednošću. S tim u vezi, istaknuto je da slabo upravljanje ne samo da podriva efikasnu i djelotvornu bezbjednost, već može imati značajan uticaj na ljudska prava i kredibilitet ovog sektora. Takođe, ocijenjeno je da zemlje koje žive u skladu sa najvišim standardima upravljanja mogu poslužiti kao primjer i dijeliti najbolje prakse. U tom kontekstu, eksperti su razmotrili mjere za osiguranje demokratskog nadzora, kao i mjere za jačanje odgovornosti i smanjenje rizika od korupcije u bezbjednosnom sektoru.

Drugog radnog dana bilo je riječi o regulisanju privatnog sektora, a učesnici konferencije su razmijenili mišljenja i o podršci multilateralnim pristupima upravljanja i spremnosti na odgovor.

OEBS godinama podržava svoje države članice u reformama u navedenoj oblasti, a sastanak u Londonu potvrđuje da su upravljanje i reforma sektora bezbjednosti prioritetna oblast i tokom slovačkog predsjedavanja OEBS-u 2019. godine.