srijeda, 10 jul 2019 15:31

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu na regionalnoj ekspertskoj konferenciji OEBS-a o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti

London, 11. i 12. jul 2019. godine

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovaće na ekspertskoj regionalnoj konferenciji o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti, koja će se u organizaciji OEBS-a održati u Londonu, 11. i 12. jula 2019. godine.

Regionalna konferencija ima za cilj razmjenu iskustava, percepcija i stavova o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti, naglašavajući ključne faktore za efikasan i održiv bezbjednosni sektor, doprinoseći boljem razumijevanju koncepta upravljanja ovim sektorom u kontekstu OEBS-a, te promovišući regionalno umrežavanje nacionalnih i međunarodnih aktera.

Skup će okupiti predstavnike parlamenata i drugih institucija koji kreiraju politiku i sprovode nadzor nad sektorom odbrane i bezbjednosti, kao i predstavnike akademske zajednice i civilnog sektora.