utorak, 25 jun 2019 18:44

Završena posjeta predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Bukureštu

Predsjednik Odbora Obrad Mišo Stanišić posjetio više institucija u sektoru odbrane i bezbjednosti

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić boravio je u dvodnevnoj posjeti Bukureštu, na poziv predsjednika Odbora za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije Dorela - Džordža Kaprara.

U okviru drugog radnog dana, predsjednik Stanišić se susreo sa predsjednikom i članovima Zajedničkog odbora Predstavničkog doma i Senata za sprovođenje parlamentarne kontrole nad radom spoljne obavještajne službe i tokom sastanka predstavio praksu i nadzorne aktivnosti crnogorske Skupštine u odnosu na sektor odbrane i bezbjednosti. Zajednički je ukazano na važnost dostizanja ravnoteže između efikasnosti i transparentnosti u radu bezbjednosnog sistema i iskazana spremnost za nastavkom saradnje u narednom periodu.

Takođe, upriličena je posjeta i susret sa čelnicima rumunske Žandarmerije u skladu sa najvišim počastima. Na sastanku sa direktorom i njegovim pomoćnicima u sjedištu Žandarmerije, prezentovane su nadležnosti i dosadašnja iskustva u radu, sa posebnim osvrtom na međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju, te stanje u oblasti resursa. Saglasno navedenom, predsjedniku Odbora je predstavljena oprema i naoružanje sa kojima Žandarmerija raspolaže u aktuelnom trenutku. Apostrofirana je važnost razmjene znanja i najboljih praksi u policijskom radu i iskazana spremnost za daljim intenziviranjem saradnje dvaju zemalja u ovoj oblasti.

U okviru radnog dijela, realizovana je i posjeta Jedinici za integraciju NATO snaga u Rumuniji. Na sastanku je ukazano na značaj saradnje među partnerima u okviru Alijanse sa fokusom na jačanje personalnih i institucionalnih veza, razmjenu informacija i dijeljenje iskustava.

Takođe, upriličena je posjeta Inspektoratu za vanredne situacije, u okviru koje je realizovan i sastanak predsjednika Stanišića sa državnim sekretarom i šefom rumunskog Odjeljenja za vanredne situacije Raed Arafatom. Na sastanku je pocrtana dobra saradnja Crne Gore sa zemljom domaćina u predmetnoj oblasti i najavljeno njeno produbljivanje kroz intenzivniju komunikaciju i razmjenu iskustava u ovom domenu.

Tokom prvog dana posjete održani su susreti sa predsjednikom i članovima Odbora za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije, članovima Zajedničkog stalnog odbora  Predstavničkog doma i Senata za sprovođenje parlamentarne kontrole nad radom rumunske obavještajne službe, te posjete Ministarstvu nacionalne odbrane i Specijalnoj telekomunikacionoj službi Rumunije.