ponedjeljak, 24 jun 2019 17:28

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu boravi u posjeti Bukureštu

Tokom prvog dana posjete održan niz sastanaka

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić boravi danas i sjutra u zvanicnoj posjeti Bukurestu.

Prvog dana posjete, predsjednik Stanišić se susreo sa predsjednikom Dorelom Džordžom Kaprarom i članovima Odbora za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije.

Na sastanku su predstavljena iskustva u radu oba odbora sa fokusom na prakse u sprovođenju parlamentarnog nadzora u oblasti bezbjednosti i odbrane. Takođe, bilo je riječi o aktuelnoj političkoj situaciji i bezbjednosnim izazovima na regionalnom i globalnom planu, te ukazano na tradicionalno dobre i prijateljske odnose Rumunije i Crne Gore, uz poseban osvrt na podršku pruženu našoj državi na putu evroatlantskih i evropskih integracija.

Zajednički je apostrofiran značaj jačanja parlamentarne diplomatije za ukupne bilateralne odnose i iskazana spremost za daljim unapređenjem saradnje dvaju odbora kroz konkretne mjere i aktivnosti u narednom periodu.

U nastavku je održan i sastanak sa članovima Zajedničkog stalnog odbora  Predstavničkog doma i Senata za sprovođenje parlamentarne kontrole nad radom rumunske obavještajne službe.

Sagovornici su razmijenili iskustva u pogledu sprovođenja parlamentarnog nadzora nad obavještajno-bezbjednosnim sektorom, te ukazali na važnost produbljivanja saradnje u ovoj oblasti na bilateralanom nivou, ali i u okviru Sjevernoatlantskog saveza i crnogorskog puta ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Predsjednik Stanišić je, takođe, posjetio Specijalnu telekomunikacionu službu Rumunije i, u okviru navedenog, Operativni centar za kibernetsku bezbjednost upoznavši se sa zakonodavnim okvirom, načinom funkcionisanja, iskustvima i rezultatima koji je navedena Služba ostvarila u radu. Tokom diskusije, istaknut je značaj daljeg nastavka saradnje i razmjene najboljih praksi i iskustava kako sa Odborom za bezbjednost i odbranu tako i sa organima i institucijama u sektoru odbrane i bezbjednosti dvaju zemalja u navedenoj tematici. 

Tokom prvog dana, realizovana je i posjeta Ministarstvu nacionalne odbrane, u okviru koje je održan i sastanak sa državnim sekretarom za politiku odbrane, planiranje i međunarodne odnose Nicolae Nastom.

Na sastanku je posebno ukazano na važnost zajedničkog učešća rumunskih i crnogorskih vojnika u međunarodnim misijama i operacijama, te razmjene iskustava kroz participaciju u multinacionalnim vojnim vježbama, kao i drugim vidovima saradnje u okviru Sjevernoatlantskog saveza.  Istaknut je visok kvalitet dosadašnje saradnje u oblasti odbrane i naglašen značaj zajedničkog djelovanja u svrhu snaženja mira i stabilnosti na području Zapadnog Balkana.  

U okviru drugog radnog dana, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu posjetiće Jedinicu za integraciju NATO snaga, Inspektorat rumunske žandarmerije, Inspektorat za vanredne situacije, te održati sastanak sa članovima Zajedničkog stalnog odbora Predstavničkog doma i Senata za sprovođenje parlamentarne kontrole nad radom rumunske spoljne obavještajne službe.

Dvodnevna posjeta realizuje se saglasno upućenom pozivu predsjednika Odbora za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije Dorela-Džordža Kaprara.