utorak, 12 februar 2019 10:20

Održan sastanak Stanišić - Nagi

Apostrofirana spremnost za unapređenjem saradnje parlamentarnih odbora za bezbjednost i odbranu dviju zemalja

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić susreo se danas sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori Nj.E. Ferdinandom Nagijem koji je prenio inicijativu za sastankom predsjednika Odbora za odbranu, javni red i nacionalnu bezbjednost Predstavničkog doma Rumunije u cilju razmjene iskustava i najboljih praksi dva parlamentarna radna tijela.

Predsjednik Odbora Obrad Mišo Stanišić upoznao je ambasadora sa nadležnostima i ostvarenim rezultatima radnog tijela na čijem je čelu, te ocijenio posebno važnom podršku koju je Rumunija pružala Crnoj Gori na putu ka članstvu u NATO, kao i na putu evropskih integracija, a posebno u svijetlu aktuelnog predsjedavanja Rumunije Savjetu Evopske unije. 

Na sastanku je, između ostalog, bilo riječi o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu i šire, pri čemu su sagovornici ocijenili da saradnja i solidarnost među saveznicima doprinose miru i stabilnosti kako na području Zapadnog Balkana, tako i na globalnom planu.

Zajednički je apostrofirano da Crna Gora i Rumunija imaju odlične bilateralne odnose i potvrđena spremnost za dalje unapređenje saradnje u okviru parlamentarne dimenzije, sa posebnim osvrtom na saradnju radnih tijela nadležnih za sektor odbrane i bezbjednosti.