četvrtak, 09 mart 2017 13:50

Odbor za antikorupciju održao dvije sjednice

Usvojen Izvještaj o radu Odbora i održano konsultativno saslušanje

Na prvoj sjednici Odbor je usvojio Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju za 2016. godinu i Plan rada Odbora za antikorupciju za 2017. godinu.

Na drugoj sjednici Odbor je održao konsultativno saslušanje direktora Agencije za sprječavanje korupcije, na temu: „Realizacija Plana kontrole i nadzora za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić koji su zakazani za 12. mart 2017. godine“.

 Direktor Agencije za sprječavanje korupcije konstatovao je sljedeće: 

1. Svi politički subjekti u SO Nikšić su u potpunosti ispoštovali Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

2. Agencija za sprječavanje korupcije je blagovremeno donijela Plan kontrole i nadzora za izbor odbornika u SO Nikšić sa Kalendarom aktivnosti, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilnikom o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje.

3. Agencija je svojim proaktivnim pristupom ostvarila kontakt sa svim organima vlasti i upoznala ih sa njihovim obavezama u vezi sa sprovođenjem i poštovanjem zabrana i ograničenja iz Zakona, a posebno u odnosu na socijalna davanja organa vlasti kao i zapošljavanje u  toku izbornoj kampanji.

Nakon obavljenog saslušanja Odbor je usvojio sljedeći  zaključak:

1. Agencija za sprječavanje korupcije je u potpunosti realizovala navedeni Plan na način što je kontrolisala sve lokalne budžetske jedinice i političke subjekte koji učestvuju na izborima (Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate Crne Gore). S tim u vezi, Agencija je vršila kontrolu uvidom u dokumentaciju, odnosno, neposrednim uvidom u poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju političkog subjekta i drugog lica koji je bio predmet kontrole (Elektroprivreda Crne Gore, Komunalno Nikšić i Vodovod i kanalizacija).