petak, 08 decembar 2017 15:50

Odbor za antikorupciju održao sedmu sjednicu

Na sedmoj sjednici Odbora za antikorupciju održano konsultativno saslušanje direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Sretena Radonjića, na temu: „Napredak u borbi protiv korupcije i osvrt na praćenje lokalnih izbora u Skupštini Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica i Skupštine opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada“.
Ocijenjeno je da:
* Agencija za sprječavanje korupcije je redovno  vršila nadzor nad sprovođenjem  obaveza propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakonom o izboru odbornika i poslanika i Zakonom o sprječavanju korupcije,
* svojim proaktivnom pristupom i preventivnim aktivnostima Agencija za sprječavanje korupcije je obezbiijedila da sve lokalne budžetske jedinice su ispunile obaveze, odnosno zabrane i ograničenja odnosno obezbijeđena je puna transparentnost upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji,
* nije bilo podnijetih prijava građana, nevladinog sektora i druge zainteresovane javnosti u toku izborne kampanje za lokalne izbore održane 26. novembra 2017.godine
* nijesu uočene zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji za lokalne izbore održane 26. novembra 2017. godine,
* Agencija za sprječavanje korupcije kontinuirano učestvuje u izmjenama izbornog zakonodavstva, prvenstveno učešćem u Radnoj grupi koja je formirana sa zadatkom da analizira primjenu izbornog zakonodavstva  i
*  je neophodno uspostavljanje pravne i sudske prakse u oblasti izbornih kampanja u cilju jačanja izbornog procesa.