Odbor donio dvije odluke

četvrtak, 14 septembar 2017 15:18

Četvrti ponovni javni konkurs

četvrtak, 14 septembar 2017 15:16

Održana 15. sjednica Administrativnog odbora

Odbor raspisao Četvrti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

srijeda, 06 septembar 2017 15:54

J A V N I P O Z I V

srijeda, 06 septembar 2017 13:29

Održana 14. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Odbor odlučio da predloži Skupštini da dá odobrenje da se može pokrenuti krivični postupak protiv četiri poslanika

Strana 12 od 14