Odbor donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe

Poziv nevladinim organizacijama

ponedjeljak, 29 januar 2018 15:27

Održana 31. sjednica Administrativnog odbora

Opozicija nije dostavila predloge kandidata za članove Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

četvrtak, 25 januar 2018 14:52

Održana 30. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 

Administrativni odbor - Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa upućenim Javnim pozivom univerzitetima u Crnoj Gori za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-172 od 24. novembra 2017. godine, objavljuje:

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

četvrtak, 28 decembar 2017 16:15

Održana 27. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Strana 11 od 16