Odbor razmatrao zahtjev Specijalnog državnog tužioca. 

četvrtak, 12 decembar 2019 15:28

Održana 80. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika i  dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

četvrtak, 12 decembar 2019 15:25

Završena 79. sjednice Administrativnog odbora

Odbor donio podzakonski akt

srijeda, 04 decembar 2019 15:32

Održana 79. sjednica Administrativnog odbora

Razmotreni zahtjevi za preispitivanje odluka o novčanim kaznama

Odbor utvrdio više predloga odluka

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06, i „Službeni list CG" br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19) a u vezi sa članom 52 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), upućuje:

četvrtak, 07 novembar 2019 15:28

Održana 77. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo dva postupka

Odbor utvrdio više predloga odluka

četvrtak, 10 oktobar 2019 15:45

Administrativni odbor održao 75. sjednicu

Odbor usvojio zaključke i preporuke sa tematske sjednice Administrativnog odbora „Poslanički imunitet”

Strana 2 od 14